Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-528cb5bc-8f76-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-528cb5bc-8f76-11ee-b55a-a22b2d7f700e