Plan planowanych polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 na dzierżawionych obwodach łowieckich o numerach 245 i 269 Koła łowieckiego Szarak w Nowej Wsi