POSTANOWIENIE NR 42/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania