POSTANOWIENIE NR 55/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rząśnia do stanu faktycznego