Sprawozdania finansowe Gminy Rząśnia oraz Urzędu Gminy w Rząśni za rok 2022