Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia II kwartał 2023 r.