Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia (za rok 2022)