Uchwała Nr IV/132/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 września 2023 roku w sprawie opinii odnośnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Rząśnia