Informacja dla Mieszkańców wsi: Zielęcin, Stróża, Rekle dot. Szkoły Podstawowej w Zielęcinie