Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.80.2020.ANS z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy