Protokół z L Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 29.11.2023 roku