Informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 27 grudnia 2023 roku