Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia na dzień 27 grudnia 2023 r.