Uchwała Nr IV/244/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia