Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr LI/370/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok