Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.84.2020.ANS z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy