Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2023 roku dotyczącej stanu wyposażenia oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia za I półrocze 2023 r.