Informacja. 26 lutego dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.84.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek gminy dzień 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek gminnych (poza Gminnym Ośrodkiem Zdrowia oraz Gminną Biblioteką Publiczną), zgodnie z Kodeksem Pracy – w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę, tj. dnia 6 stycznia 2024 roku.

Powoduje to zmianę (pomijając Gminną Biblioteką Publiczną) naszej wcześniejszej informacji z dnia 8 stycznia br. wskazującej dzień 5 lutego jako dzień wolny i zastąpienie tej daty dniem 26 lutego.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.