Informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 12 lutego 2024 roku