Protokół z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2023 roku dotyczącej kontroli doraźnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni w zakresie realizacji budżetu