KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 14 lutego 2024 r.o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.