ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz powołania zespołu informatycznego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.