Postanowienie Nr 111/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni