Postanowienie Nr 114/2024 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Sieradzu II Nr 114/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., które zostało zwołane na dzień 27 lutego 2024 r. o godzinie 16.00 w siedzibie komisji, informujemy, że odbędzie się ono pod adresem: Rząśnia, ul. 1 Maja 37 – budynek Urzędu Gminy w Rząśni (II piętro, sala konferencyjna).