Protokół z LII Sesji Rady Gminy Rząśnia odbytej w dniu 12.02.2024 roku