Informacja o zgromadzeniu – protest rolników w Rząśni

W związku z informacją z dnia 12 marca 2024 r. mając na względzie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1389) Wójt Gminy Rząśnia informuje o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach od 7:00 do 19:00.

Miejsce zgromadzenia: Rondo w miejscowości Rząśnia wraz z ulicami: Kościuszki, 1 Maja i Ogrodowa.

Terminy kolejnych zgromadzeń będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rząśni.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na ww. odcinkach dróg.