Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia na dzień 25 marca 2024 r.