Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela organu gminy (Wójta Gminy Rząśnia) do udziału w zgromadzeniu organizowanym przez Przedstawiciela Rolników