Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3a41f58f-e6be-11ee-a01e-f641a8763d5f