Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-048b4fd0-e6b2-11ee-9c02-ce2b643d361d