OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (Radni Rady Gminy) – w związku z zakończeniem kadencji