OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (Wójt Gminy Rząśnia) – w związku z zakończeniem kadencji