Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy i zawiadomienie o wyborze Wójta Gminy