Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu