Zaproszenie do udziału w konkursie, ogłoszenie o konkursie ofert i pakiet informacyjny