Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2023 r.