Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia na dzień 5 kwietnia 2024 r.