PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Rząśnia sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Rząśni