Obwieszczenie z dnia 08.04.2024r., znak: P.RUZ.4210.4.2024.DM.15 o wydaniu spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.