OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego[WYCIĄG]