Petycja w sprawie budowy chodnika w miejscowości Stróża