Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia na dzień 22 kwietnia 2024 r.