INFORMACJA REJONOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W SIERADZU z dnia 23 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach