Informacja Nadleśnictwa Bełchatów o sporządzaniu projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2027-2036 oraz prac nad projektem planu przez aktywny udział w zespole lokalnej współpracy