Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): EZamowienia

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-d1d9b833-0bb4-11ef-bfd2-32fa350b5bfc