Zaproszenie do udziału w konkursie, ogłoszenie o konkursie ofert i pakiet informacyjny
Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała budżetowa na 2024 r.
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Gminy Rząśnia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia
Sprawozdania RBZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni
Informacje o kredytach, pożyczkach i posiadanych akcjach
Sprawozdania budżetowe
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy i zawiadomienie o wyborze Wójta Gminy