Harmonogram zebrań sołeckich w roku 2024




Ewidencja podmiotów podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym wobec osób stosujących przemoc




Informacja dla Mieszkańców wsi: Zielęcin, Stróża, Rekle dot. Szkoły Podstawowej w Zielęcinie