OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Podział Gminy Rząśnia na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Zarządzenie Nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
POSTANOWIENIE NR 55/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rząśnia do stanu faktycznego
POSTANOWIENIE NR 42/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania
POSTANOWIENIE NR 37/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE NR 18/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
POSTANOWIENIE NR 17/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Rząśnia do stanu faktycznego
Uchwała Nr XL/251/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych