OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (Radni Rady Gminy) – w związku z zakończeniem kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (Wójt Gminy Rząśnia) – w związku z zakończeniem kadencji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – za rok 2022 (Radni)

Radnych Rady Gminy Rząśnia kadencji 2018-2024
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – za rok 2022 (Kierownicy)

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej, członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta