Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I kwartał 2024 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia IV kwartał 2023 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia III kwartał 2023 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia II kwartał 2023 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rząśnia I kwartał 2023 r.